glas kapot van 2 Jugendstill ramen

de kapotte stukken glas werden vervangen en de 2 ramen werden opnieuw in lood gezet